Alapértelmezett színséma
Fekete - fehér színséma
Fehér - fekete színséma

Gyevikult


<< vissza a főoldalra

Pályázataink


Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában

EFOP 3.3.2-16-2016-00349

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret-és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez.

Hozzájárulunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal.

Elősegítjük a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal.

Célunk, hogy támogassuk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a programunk hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó célunk a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A pályázattal elérni kívánt részcélok:

Célcsoport

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők. Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alul teljesítők.

Együttműködő intézmények

<< vissza a főoldalra